prstac (Litophaga litophaga)

Prstac je valjkasti školjkaš dugačak do 12 cm. Živi u obalnim stijenama, liticama i samostalnom većem kamenju, u vlastitim bušotinama koje se rastom školjkaša šire. Vrlo je čest i u podmorskim špiljama. Radi velike populacije čija gustoća može prijeći 300 primjeraka po m2. Životna dob prstaca je oko 80 godina.

Rasprostranjen je u sjeveroistočnom Atlantiku te cijelom Sredozemnom i Crvenom moru.

Ovo je u kulinarstvu jedna od najcjenjenijih vrsta školjkaša, pa su se razvojem turizma na Jadranu, zbog prekomjernog izlova, populacije prstaca mjestimice jako smanjile. Kako je za vađenje ovog školjkaša neophodno razbijati stijene, njegovim izlovom uništavaju se velike površine kamenite obale koja se na niti jedan način ne može obnoviti.

Lomljenje stijena čekićima uzrokuje razaranje čitavog staništa, nestanak autohtonih zajednica i pretvaranje u podvodnu pustinju. Za ponovno obnavljanje biocenoza i naseljavanje autohtonih biljnih i životinjskih vrsta ponekad su potrebna desetljeća. Upravo zato je zabranjeno razbijanje stijena u priobalnom području te izlov prstaca i njihovo stavljanje u promet na cijelom teritoriju Republike Hrvatske (Zakon o zaštiti prirode NN 30/94 i Zakon o morskom ribarstvu NN 46/97).

Zakon o morskom ribarstvu (NN 46/97) za izlov, trgovinu i/ili izvoz prstaca propisuje kazne u visini od 6 000 do 30 000 Kn.

 

Ronjenje i podvodni ribolov Besplatne razgledniceBesplatne razgledniceBesplatne razglednice Zaštićene vrste i staništa
ronjenje i podvodni ribolov besplatne razglednice zaštićene vrste i staništa

 

projekt “Informiranje i edukacija o zakonskoj zaštiti mora i priobalja Hrvatske”
Home page BIUS-a BIUS – Udruga studenata biologije u suradnji s nevladinim udrugama Thais, Larus, Sunce, Dub i Eko-Liburnija
u iznosu od 24 000 kuna, projekt financira Ured vlade Republike Hrvatske za udruge

pišite nam

webmaster Irina & Saško

Zadnja izmjena: 26.07.2001.